27dec

DNB sprak maandag haar zorg uit over de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Nadat de werkloosheid in 2020 opliep tot 4,6 procent van de beroepsbevolking, volgde een gestage afname tot 2,7 procent in november 2021. De lonen, denkt DNB, zullen in 2022 en 2023 meer gaan stijgen, met 2,9 procent, tegen een loongroei van 2,3 procent dit jaar.

„De steeds knellender schaarste aan geschikt personeel vraagt om een breed pakket aan maatregelen”, stelt DNB.

Meer arbeidsmigratie, kan „één van de oplossingen” zijn. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen pleitte zondag in tv-programma Buitenhof voor deze maatregel. Ook het bijna gratis maken van kinderopvang door het nieuwe kabinet kan helpen.

In tijden van inflatie en schaarste op de arbeidsmarkt kan volgens de economische theorie een ‘loon-prijsspiraal’ ontstaan. Lonen gaan dan omhoog ter compensatie van de gestegen prijzen, waardoor productie duurder wordt, waardoor de inflatie verder stijgt. Van zo’n loon-prijsspiraal is volgens DNB nog geen sprake, maar de toezichthouder waarschuwt wel: lonen moeten niet automatisch gaan stijgen met de prijzen, zoals in buurlanden als België wel gebeurt.

www.bruilofthelden.nl

DNB rekende door wat er zou gebeuren als de inflatie wereldwijd aanhoudt, door hogere grondstoffenprijzen en verdere verstoringen in de levering van producten. Dan ontstaat in Nederland wél een sterkere loon-prijsspiraal. De Nederlandse inflatie zou in dat scenario groeien naar circa 4 procent in 2022 en 2023, mede door hogere looneisen.

Bron: nrc.nl

Geef een reactie