08Jan

Tientjes extra op eerste loonstrookjes

Werknemers gaan er deze maand netto gemiddeld tientallen euro’s op vooruit. Dat blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP, dat traditiegetrouw aan het begin van het nieuwe jaar schetst wat er op de loonstrookjes verandert ten opzichte van het jaar ervoor.

De veranderingen verschillen per sector. Over het algemeen ziet het bedrijf de salarissen voor mensen met een minimumloon netto met 30 euro per maand stijgen. Een modaal inkomen krijgt er 45 euro bij en wie twee keer modaal verdient kan gemiddeld 50 euro extra bijschrijven.

Belasting omlaag

De extra tientjes zijn voornamelijk te danken aan twee veranderingen in de belastingheffingen. Ten eerste is de belasting op lonen tot 68.507 euro per jaar een beetje verlaagd. Die was 37,35 procent en nu 37,1 procent.

Daarnaast zijn de kortingen die je kunt krijgen op de belasting hoger, zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting. Ook daardoor blijft er onder aan de streep meer loon over.

Dat de loonstrookjes gemiddeld gunstiger uitpakken, wil niet zeggen dat iedereen dit jaar meer te besteden heeft, benadrukt ADP. We zitten immers midden in de coronacrisis. “De belangrijkste vraag is natuurlijk of werknemers hun baan en daarmee hun salaris behouden in 2021”, zegt Dik van Leeuwerden, manager bij ADP.

Verder zijn veranderingen in cao’s niet meegenomen in de berekeningen. Salarisverhogingen of juist loonmatigingen door de crisis kunnen dus nog gevolgen hebben voor wat er netto op het loonstrookje overblijft dit jaar.

“Wat er op je salarisstrook staat geeft mensen een gevoel of ze er op voor- of achteruit gaan”, zegt Van Leeuwerden. Hij wijst erop dat het salaris zich niet een op een verhoudt met hoeveel je er in koopkracht op voor- of achteruit gaat. “Natuurlijk moet je iets verder kijken, naar wat er verandert aan allerlei andere lasten: waterschapslasten, gemeentelijke lasten, kosten kinderopvang, dat soort zaken.”

Bouwvakkers en ambtenaren

Hoeveel werknemers erbij krijgen vanaf deze maand, hangt ook af van de sector waarin ze werken. Wie in de bouw werkt, gaat er gemiddeld het meest op vooruit.

Dat komt doordat voor werknemers in deze sector vanaf dit jaar geen premie meer wordt betaald voor een aanvullende pensioenregeling. Iemand met minimumloon kan als gevolg daarvan netto op 62 euro extra rekenen per vier weken. Voor een modaal salaris komt er 94 euro bij, en twee keer modaal 119 euro.

Het minst gaan de ambtenaren erop vooruit, omdat zij juist meer pensioenpremie gaan betalen. Op de strookjes komt er respectievelijk 28, 38 en 39 euro bij.

Gepensioneerden minder, maar AOW stijgt

Wat minder wordt, zij het slechts een heel klein beetje, zijn de aanvullende pensioenen. Dat is het resultaat van een optelsom van minnen en plussen: gepensioneerden betalen minder belasting, maar moeten meer afdragen aan de Zorgverzekeringswet.

Het verschil is minimaal: iemand met een aanvullend pensioen of lijfrente-uitkering van rond de 500 euro per maand, krijgt een kwartje minder. Van een aanvullend pensioen van 2.500 euro gaat er 1,30 euro af.

Al met al zullen gepensioneerden er echter niet op achteruitgaan, omdat de AOW-uitkering tegelijk stijgt. Wie getrouwd is krijgt er een tientje bij, wie alleen is 17 euro.

Bron: NOS